زیست شناسی= Science Biology
تازهای ز یست شناسی
قالب وبلاگ
milking plant

گیاهانی که با فناوری پیشرفته تولید شده اند و ریشه  ان ها بدون قرار گرفتن در خاک رشد کرده و مولکول ها وترکیبات مختلف دارویی ازان ها استخراج می شود که مصارف پزشکی و حتی در لوازم ارایشی از ان هانیز استفاده میشود

تعدادی از این گیاهان خاصیت ضد التهابی دارند و برای درمان بیماری های نظیر روماتیسم مفصلی استفاده می شوند

در این لینک ویدئو کلیپی در این زمینه است

milking plantبرچسب‌ها: گیاهانی که با فناوری پیشرفته, milking plant
[ دوشنبه 19 تیر1391 ] [ 12:3 ] [ مریم ] [ ]

C3

تیپ C3 که در اکثر گیاهان دیده می شود، به دلیل اینکه CO2 تثبیت شده در ساختار گیاه، در اولین مرحله از واکنش‌های تاریکی فتوسنتز (چرخه کالوین) توسط آنزیم روبیسکو منجر به تولید قندی 3 کربنی موسوم 3- فسفو گلیسر آلدهید می‌شود، به این نام معروف است. این گروه از گیاهان با یک مشکل جدی مواجه هستند:

تنفس نوری

این فرآیند که به دلیل عملکرد دوگانه روبیسکو (کربوکسیلاسیون و اکسیژناسیون) رخ می‌دهد، منجر به کاهش بازده فتوسنتز در گیاهان می‌شود. دلیل این هم که این گیاهان بر خلاف گیاهان تیپ C4 قادر به حذف چنین فرآیندی نیستند به ساختار این دو دسته گیاهی برمی‌گردد: در گیاهان C4 محل انجام مرحله روشنایی فتوسنتز (مراحل مربوط به انتقال الکترون بین فتوسیستم I و II که منجر به رهاسازی اکسیژن به عنوان عامل آغازگر تنفس نوری می‌شود)

 از محل انجام واکنش‌های مرحله تاریکی (چرخه کالوین که روبیسکو در این چرخه قرار دارد) جدا است! به طوری که واکنش اول در سلول‌های مزوفیلی و واکنش دوم در سلول‌های غلاف آوندی رخ می‌دهد. این امر موجب می شود که اصولا اکسیژن آزاد شده طی واکنش‌های روشنایی در مزوفیل به دلیل عدم دسترسی به روبیسکو به عنوان عامل تنفس نوری (که در درون سلول‌های غلاف آوندی است)قادر به ایجاد تنفس نوری نباشد .

در طرف مقابل ، در گیاهان C3 چنین تمایز سلولی در انجام دو مرحله فتوسنتزی وجود نداشته و هر دو مرحله در سلول مزوفیلی رخ داده و اکسیژن آزاد شده طی واکنش‌های نوری به عنوان سوبسترایی رقابتی با دی اکسید کربن بر روی جایگاه فعال آنزیم روبیسکو به رقابت پرداخته و منجر به وقوع تنفس نوری شود که این امر موجب کاهش بازده  فتوسنتز در این گیاهان می شود .  اصولا میزان تمایل روبیسکو  به دی اکسید کربن خیلی بیشتر از تمایل آن به اکسیژن است. ولی به هر حال همین مقدار تنفس نوری هم میتواند منجر به کاهش بازده تنفس نوری شود.

در گياهان مختلف سبزينه دار كه فتوسنتز انجام مي شود و در نتيجه مواد غذايي ساخته مي شود اولين محصول پايدار بدست آمده در آنها متفاوت است . بدين معني كه اولين محصول پايدار در دسته اي از گياهان يك اسيد سه كربني به نام «3- فسفو گليسيريك اسيد» و دسته اي ديگر يك اسيد چهار كربني به نام« دي كربوكسيليك اسيد » ( داراي دو عامل كربوكسيل COOH- ، ‌مثل اسيد اگزالواستيك ،‌اسيد ماليك ، اسيد آسپارتيك ) مي باشد . گياهاني كه اولين محصول پايدار حاصل از فتوسنتز آن ها يك اسيد سه كربنه است گياهان C3 و آندسته كه اولين محصول پايدار آن ها چهار كربني است گياهان C4 ناميده مي شوند . گياهان C4 در مقايسه با گياهان C3 از بازدهي فتوسنتزي بيشتري برخوردارند . بر همين پايه علف هاي هرز C4 نسبت به علف هاي هرز C3 قدرت رقابت زيادتري دارند . در تعدادي از گياهان گوشتي فرآيند فتوسنتزي ديگري مشاهده شده كه در شرايط رطوبت كم روزنه ها در شب باز شده و Co2 جذب مي كنند و در روز بسته مي شوند لذا شدت تعرق گياه خيلي كم مي شود . به اين نوع مكانيسم ، متابوليسم كراسولايي (CAM) "Crassulation asid metabolism" مي گويند مانند آگاو ،‌آناناس ،‌كاكتوس . كليه ي گياهان (CAM) جزء‌گياهان گوشتي غير نمكدوست هستند و عموما با محيط هاي خشك سازگارند .

برخي از گياهان C3 عبارتند از گندم ،‌جو ،‌سلمه ،‌ترشك ، توق ، تاتوره ،‌يولاف ،‌بارهنگ و پنيرك .


گیاهان C3 و C4 :

زمانی که اولین محصول فتوسنتزی در گیاه ،یک ترکیب 3 کربنه (C3) باشد از مسیر کالوین بنسون و اگر 4 کربنه (C4) باشد از طریق هچ اسلک است .که برای اصلاع گیاهان C4 به کار برده می شود. و انحراف از نوع فتوسنتز C4 را متابولیسم اسید کراسولاسه یا CAM می نامند که با مناطق خشک سازگاری دارد.

گیاهان C4 (ذرت ، سورگوم ، ارزن) در شرایط گرم و نور زیاد کارایی بیشتری از گیاهان C3 (غلات) دارند . در مجموع کارایی آنها (C4) حدود 40 % است.

تمام گیاهان به انرژی نیاز دارند و این انرژی از طریق تنفس به دست می آید :

2 نوع تنفس وجود دارد :

1- مستقل از نور : قند و کربو هیدرات تولید شده در فتوسنتز را به CO2 و H2O تبدیل می کند. از نظر زراعی تنفس نشان دهنده تلفات است و باید به حداقل برسد که درست نیست زیرا تنفس لازم است تا انرژی برای رشد و بقای گیاه فراهم شود و تنفس بیش از نیاز برای تولید عملکرد زاید است . پس اهمیت سرعت اسیمیلاسیون خالص بیش از سرعت فتوسنتز و تنفس است.

2 تنفسی که در حضور نور و در گیاهان C3 مشاهده می شود و ظاهرا در گیاهان C4 وجود ندارد.

اختلافات گیاهان C3 و C4 :

1 گیاهان C4 نسبت به C3 به نورهای با شدت بالا واکنش نشان می دهند.(2 برابر گیاهان C3)

2 گیاهان C4 با کارایی بیشتری از CO2 استفاده می کنند و در شدت نور ثابت و نسبتا زیاد قادرند CO2 اطراف را به ppm 10 – 0 کاهش دهند. که این نقطه جبران است . در حالی که در C3 برابر

ppm 150 -50 co2 است . نقطه جبرانی پایین نشان دهنده کارایی زیاد فتوسنتز است .

3- گیاهان C4 سرعت اسیمیلاسیون خالص بالاتری از C3 دارند که به خاطر عدم وجود تنفس نوری است .

4 درجه حرارت بر روی C4 تاثیر مطلوب ، و بر روی گیاهان C3 تاثیر نا مطلوبی دارد . تا دمای 0 تا 35 درجه سانتیگراد سرعت تنفس به ازای هر 10 درجه سانتیگراد افزایش حدود 2 تا 4 برابر افزایش می یابد. بسیاری از گیاهان C3 در محدوده دمایی 25 تا 35 درجه سانتیگراد تولیدی ندارند ولی گیاهان C4 افزایش نولید دارند.

5 در گیاهان C4 کارایی مصرف آب بیش از گیاهان C3 است . میانگین ماده خشک تولید شده برای هر 1000 گرم آب مصرفی ، 29/3 گرم برای C4 و 54/1 گرم برای C3 می باشد.

6 سرعت انتقال با سرعت فتوسنتز همبستگی دارد زیرا انتقال آهسته می تواند عملکرد را محدود کند . در برگهای گیاهان C4 انتقال 2 برابرسریعتر از برگهای C3 است.

7 حداکثر رشد گیاهان C4 بیشتر از گیاهان C3 است (به جز چند استثناء). وقتی طول فصل رشد متوسط در نظر گرفته می شود سرعت رشد C3 برابر 13 گرم در متر مربع در روز بوده و برای گیاهان C4 برابر 22 گرم در متر مربع در روز می باشد. با محصور کردن گیاهان C3 و C4 در ظرف در بسته دارای نور اختلاف در تنفس نوری را می توان نشان داد . چون C4 نقطه جبرانی پایین تری از گیاهان C3 دارند زمانی که گیاهان C4 از CO2 مصرف می کنند گیاهان C3 از بین می روند.


اثر   CO2در گیاهان C4 فتوسنتز بالا و تنفس ثابت و در گیاهان C3 فتوسنتز افزایش و تنفس پایین.

مقایسه فتوسنتز در گیاهان C3 ، C4 و CAM


C3

C4

CAM

آنزیم تثبیت کننده CO2

روبیسکو

غیراز روبیسکو

غیر از روبیسکو

محل تثبیت CO2

بستره ي کلروپلاست

سلول های میانبرگ

واکوئل سلول

مرحله تثبیت CO2

چرخه کالوین

قبل از چرخه کالوین

قبل از چرخه کالوین

زمان باز شدن روزنه های هوایی

روز

روز

شب

زمان تثبیت CO2

روز

روز

شب

زمان چرخه کالوین

روز

روز

روز

زمان تولید قند در فتوسنتز

روز

روز

روز

مرحله ساخته شدن قند در فتوسنتز

چرخه کالوین

چرخه کالوین

چرخه کالوین

محل ساخته شدن قند در فتوسنتز

تمام سلول های فتوسنتز کننده

سلول های غلاف آوندی

تمام سلول های فتوسنتزکننده

اولین ترکیب پایدار حاصل از تثبیت CO2

اسید سه کربنی

اسید چهار کربنی

اسید چهارکربنی

[ دوشنبه 29 فروردین1390 ] [ 10:46 ] [ مریم ] [ ]


Photosynthesis of C4 plants.

CO2 is bound to phosphoenolpyruvate (PEP) in mesophyll cells. The product is oxaloacetate. The next step generates malate. In the cells of the vascular bundle sheath, the 'Kranz' cells, is carbon dioxide split off the malate and fed into the CALVIN cycle. The pyruvate is transported back into the mesophyll cells (active transport) and is with the help of additional ATP phosphorylated to PEP


The Crassulacean Acid Metabolism (CAM)

CAM is the abbreviation of Crassulacean acid metabolism. The name points at the fact that this pathway occurs mainly in Crassulacean species (and other succulent plants). The chemical reaction of the carbon dioxide accumulation is similar to that of C4 plants but here are carbon dioxide fixation and its assimilation not separated spatially but in time. CAM plants occur mainly in arid regions. The opening of the stomata to take up carbon dioxide is always connected with large losses of water. To inhibit this loss during intense sun (the transpiration via the cuticle remains intact) has a mechanism developed that allows the uptake of carbon dioxide during the night. The prefixed carbon dioxide is stored in the vacuoles as malate (and isocitrate) and is used during the daytime for photosynthesis.

Influence of different parameters on the efficiency of the carbon dioxide uptake (ordinate) of a C3 plant (Atriplex patula, yellow line) and a C4 plant (Atriplex rosea, green line). Measured parameters (from left to right): light intensity, leaf temperature and concentration of carbon dioxide within the intercellular space.

[ یکشنبه 28 فروردین1390 ] [ 10:55 ] [ مریم ] [ ]

موضوع آزمايش:مشاهده ساختمان برگ گیاهان  C4، C3و CAM

تئوری آزمايش :

تقسیم بندی گیاهان براساس نحوه فتوسنتزو محتوای کلروپلاستی وآنزیمی و اولین ترکیبات حامل از تثبیت co2به دو گروه :

الف) گیاهان C3:مثل جلبک خزه ها وهمه درختان ،اولین ترکیبات حامل از تثبیت co2 :اسید فسفرگلیسریک c2

ب)  گیاهان C4: مانند ذرت ، نيشكر، تاج خروس همگی علفی اند اولین ترکیبات حامل از تثبیت co2:اسید اگزالواستیک

در گياهان مختلف سبزينه دار كه فتوسنتز انجام مي شود و در نتيجه مواد غذايي ساخته مي شود اولين محصول پايدار بدست آمده در آنها متفاوت است . بدين معني كه اولين محصول پايدار در دسته اي از گياهان يك اسيد سه كربني به نام «3- فسفو گليسيريك اسيد» و دسته اي ديگر يك اسيد چهار كربني به نام« دي كربوكسيليك اسيد » ( داراي دو عامل كربوكسيل COOH- ، ‌مثل اسيد اگزالواستيك ،‌اسيد ماليك ، اسيد آسپارتيك ) مي باشد . گياهاني كه اولين محصول پايدار حاصل از فتوسنتز آن ها يك اسيد سه كربنه است گياهان C3 و آندسته كه اولين محصول پايدار آن ها چهار كربني است گياهان C4 ناميده مي شوند . گياهان C4  در مقايسه با گياهان C3 از بازدهي فتوسنتزي بيشتري برخوردارند . بر همين پايه علف هاي هرز C4 نسبت به علف هاي هرز C3 قدرت رقابت زيادتري دارند . در تعدادي از گياهان گوشتي فرآيند فتوسنتزي ديگري مشاهده شده كه در شرايط رطوبت كم روزنه ها در شب باز شده و Co2 جذب مي كنند و در روز بسته مي شوند لذا شدت تعرق گياه خيلي كم مي شود . به اين نوع مكانيسم ، متابوليسم كراسولايي (CAM) "Crassulation asid metabolism" مي گويند مانند آگاو ،‌آناناس ،‌كاكتوس . كليه ي گياهان (CAM) جزء‌گياهان گوشتي غير نمكدوست هستند و عموما با محيط هاي خشك  سازگارند . برخي از گياهان C3 عبارتند از گندم ،‌جو ،‌سلمه ،‌ترشك ، توق ، تاتوره ،‌يولاف ،‌بارهنگ و پنيرك .

از گياهان C4 مانند ذرت ، نيشكر ، اويار سلام ،‌ قياق ،‌سوروف ، پنجه مرغي ،‌تاج خروس ،‌خرفه ،‌سورگوم ،‌علف شور ،‌خار خسك .دانلود فایل word مشاهده ساختمان برگ گیاهان  C4، C3و CAM


برچسب‌ها: مشاهده ساختمان برگ گیاهان C4, C3و, محتوای کلروپلاستی, گياهان C4, تقسیم بندی گیاهان, قياق
[ دوشنبه 15 فروردین1390 ] [ 13:32 ] [ مریم ] [ ]

موضوع آزمايش: تجزیه نشاسته

 دانه هاي نشاسته  ( Starch grains

   در پارانشيم كلروفيلي ( كلرانشيم ) ، پلاستها توليدكننده   آميلوپلاست ميباشند كه دانه هاي نشاسته در آنها تشكيل ميشود. در طول فرآيند فتوسنتز ، دانه نشاسته در روز توليد شده و درصد آن در برگها بالا ميرود و در شب به مصرف گياه ميرسد و اضافات آن در آميلوپلاست ذخيره ميگردد . دانه هاي نشاسته در پلاستها بر حجمشان افزوده شده به اندازه اي كه غشاي پلاست را پاره ميكند و در اغلب گونه ها طبقات متحدالمركز در اطراف يك نقطه به نام ناف بوجود مي آورد و علت آن اختلاف در ميزان جذب آب لايه هاي مختلف ميباشد.


برچسب‌ها: تجزیه نشاسته, پارانشيم كلروفيلي, شناسايي نشاسته, آنزيم آميلاز
ادامه مطلب
[ جمعه 15 بهمن1389 ] [ 13:34 ] [ مریم ] [ ]

                         گزارشکار آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی2

موضوع آزمايش:   اثرنمک بر جوانه زنی دانه

تئوری آزمايش :

جوانه زني:

جوانه زني شامل يكسري مراحل پي در پي مي باشد كه به فعال شدن رويان و ظهور آن از      دانه منجر مي شود و براي رخداد اين فرآيند ، بذر ها احتياج به محيطي دارند كه رطوبت ، اكسيژن ،‌حرارت  و نور مناسب را فراهم سازد . جوانه زدن شامل حوادث مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي زير مي شود :‌

1- آماس و جذب آب          2- آبگيري بافت ها            3- جذب O2                 4- فعاليت آنزيمي و هضم

5- انتقال مولكول هاي هيدروليز شده به محور جنين   6- افزايش تنفس و ساختن مواد

7- شروع تقسيم سلولي و بزرگ شدن آنها   8- ظاهر شدن جنين

دوره ي خواب بذر :

دانه هايي كه يكي از شرايط لازم جهت جوانه زني را در اختيار نداشته باشند در يك دوره ي استراحت (‌سكون ،‌ "Quiesence" )‌ به سر برده و به محض اينكه شرايط لازم فراهم گردد جوانه خواهند زد . اگر شرايط لازم براي جوانه زني فراهم باشد ولي دانه در حالي كه زنده است نتواند جوانه بزند در آن صورت در حال خواب (‌خفتگي ) " Dormancy" به سر مي برد .

  اثرتنش شوری بر جوانه زنی بذر:

 از مهمترین عوامل محدود کننده ای که بهره برداری از اراضی را با مشکل مواجه می کند شوری خاک است اولین اثار شوری بر روی رشد گیاهان در مزارع با ظهور علامت عدم یکنواختی در جوانه زدن و رشد آغازی بذر، مشخص می شود ، طوری که در سطح مزرعه بخش های عاری از گیاه یا با گیاه ضعیف در حال انقراض ،به طور پراکنده به چشم می خو افزایش مقدار نمک ها در خاک باعث می شود که گیاهان رشد کافی نداشته و رنگ سبز تیره مایل به آبی به خود  بگیرند

 


برچسب‌ها: اثرنمک بر جوانه زنی دانه, تنش شوري, گزارشکار آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی, مکانیسم تاثیر نمک
ادامه مطلب
[ پنجشنبه 20 اسفند1388 ] [ 13:30 ] [ مریم ] [ ]

موضوع آزمايش: تجزیه نشاسته

 دانه هاي نشاسته  ( Starch grains

   در پارانشيم كلروفيلي ( كلرانشيم ) ، پلاستها توليدكننده   آميلوپلاست ميباشند كه دانه هاي نشاسته در آنها تشكيل ميشود. در طول فرآيند فتوسنتز ، دانه نشاسته در روز توليد شده و درصد آن در برگها بالا ميرود و در شب به مصرف گياه ميرسد و اضافات آن در آميلوپلاست ذخيره ميگردد . دانه هاي نشاسته در پلاستها بر حجمشان افزوده شده به اندازه اي كه غشاي پلاست را پاره ميكند و در اغلب گونه ها طبقات متحدالمركز در اطراف يك نقطه به نام ناف بوجود مي آورد و علت آن اختلاف در ميزان جذب آب لايه هاي مختلف ميباشد.

http://biologyusb.blogfa.com/


ادامه مطلب
[ یکشنبه 15 آذر1388 ] [ 14:3 ] [ مریم ] [ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

باسلام من ازبروبچه های گروه زیست هستم واز علاقمندان رشته زیست شناسی هستم که این وبلاگ تقدیم میکنم به
همه ی دوستاران این رشته ...تودنیای ماهمه چی حول محور زیست می چرخه
امکانات وب
  • دانلود کتاب
  • تله کام
  • سی کی هاست